Ние, християните, трябва да последваме примера на нашия Господ Исус Христос. Той е нашият Господ, а също така е нашата жертва. Най-добрият начин, по който можем да го почитаме е да последваме неговия пример и да му служим като служим на другите.