Сред историите на Исус виждаме както такива, които са лесно разбираеми, така и такива, които са толкова трудни, че изискват да напрегнем ума си и да размишляваме дълго над тях. Историите в този пасаж съдържат жизненоважна информация за Божието царство и неговите поданици – за тези, които имат уши да чуят!