• Група за Библейско изучаване

  Дискусии, които могат да променят твоя живот

  Библията е най-четената книга в света. Ние вярваме, че тя е боговдъхновена и безгрешна, и съдържа отговор на всеки важен въпрос от живота. Вече 2000 г. тя дава:

  Bible study group

  • Обяснение за произхода на човечеството и вселената
  • Описание на връзката между хората и техния Създател
  • Разказ за това как злото е навлязло в света и защо продължава да ни преследва
  • История на всичко, което Бог е направил, за да има близки взаимоотношения с хората
  • Инструкции за постигане на мир и хармония между хората и между хората и Бога.

  Цели цивилизации се основават на принципи, взаимствани от Библията. Изучаването й може да обогати много всеки непредубеден и желаещ да види промяна в живота си човек. То е още по-ефективно, когато се извършва в контекста на група и под формата на дискусия.

  Искаш ли да учиш повече за Библията и да откриеш как тя може да промени живота си? Много ще се радваме да изучаваме Библията с тебе, семейството ти или с приятелите ти – в индивидуални срещи, чрез Библейски изучавания в близост до дома ти или с ежемесечни събирания в нашия дом. Някои от темите, които може да обсъдим са „Кой е Исус?“ (Евангелието на Йоан), „Защо Библията е важна?“ и „Каква е моята цел?“ (книгата Еклесиаст от библията).

 • Женски събирания

  Ежемесечно организираме женски събирания, за да общуваме, да се забавляваме (например, готвене или ръчни трудове) и да откриваме библейски мъдрости, които да ни помагат като жени.

 • Библейски клуб за деца

  Исус каза, „Оставете децата да дойдат при Мен и не ги спирайте, защото на такива принадлежи Божието Царство“ (Матей 19:14). Децата са скъпоценни за Исус и за нас! Ние вярваме, че в този деструктивен свят Божието слово може да дава на децата ясно обяснение за добро и зло, да ги учи да вземат мъдри решения и им помага да растат в увереност с разбирането, че са възлюбени и  ценни. Искаме да създадем възможности за деца от всяка възраст да станат вкоренени в библейските истини чрез изучаване, което е вълнуващо, забавно и лесно за разбиране. Билейският клуб за деца, който водим в нашия дом в неделя следобед е една от тези възможности. Ще се радваме да влючим твоите деца в тези прояви!

  Ако имаш желание да участваш в някое от нашите билейски изучавания и няма кой да се грижи за децата ти през това време, и те са добре дошли да дойдат!