• Група за Библейско изучаване

  Дискусии, които могат да променят твоя живот

  Библията е най-четената книга в света. Ние вярваме, че тя е боговдъхновена и безгрешна, и съдържа отговор на всеки важен въпрос от живота. Вече 2000 г. тя дава:

  • Обяснение за произхода на човечеството и вселената
  • Описание на връзката между хората и техния Създател
  • Разказ за това как злото е навлязло в света и защо продължава да ни преследва
  • История на всичко, което Бог е направил, за да има близки взаимоотношения с хората
  • Инструкции за постигане на мир и хармония между хората и между хората и Бога.

  Цели цивилизации се основават на принципи, взаимствани от Библията. Изучаването й може да обогати много всеки непредубеден и желаещ да види промяна в живота си човек. То е още по-ефективно, когато се извършва в контекста на група и под формата на дискусия.

  Искаш ли да учиш повече за Библията и да откриеш как тя може да промени живота си? Много ще се радваме да изучаваме Библията с тебе, семейството ти или с приятелите ти – в индивидуални срещи, чрез Библейски изучавания в близост до дома ти или с ежемесечни събирания в нашия дом. Някои от темите, които може да обсъдим са „Кой е Исус?“ (Евангелието на Йоан), „Защо Библията е важна?“ и „Каква е моята цел?“ (книгата Еклесиаст от библията).