Мисия - Плевен

Мисия

План за четене на Евангелията за 90 дена

Цел

Колосяни

Seven Big Questions

Is Christianity too narrow?