Тази заповед засяга уважението към Божието име. В древността имената са били важни. Името е било не просто етикет или нещо, с което се е обозначавал даден човек. То обозначавало личността на този човек. По същия начин Божието име разкрива кой е Той и какво прави. Неговото име е Неговата личност. Това, което правим с Божието име изразява отношението ни към Него. Как тогава трябва да използваме името Му? Ние трябва да използваме Неговото име само когато говорим за Него и свидетелстваме за Него. Това трябва да става с необходимото уважение, благочестие и преклонение.