Ще преживеем ли разочарование в живота ни? Почти сигурно отговорът е да. Това става защото ние сме грешни и несъвършени, и защото често очакваме прекалено много от хората. Но Има някой, който никога няма да ни разочарова ако разберем истината за Него. Бог е всемъдър, свят, и напълно верен. Може да разчитаме на Него да изпълни обещанията си. Може да възложим на Него това което ни е възложил. Може да имаме пълна увереност в способността Му да ни помогне. И даже когато не виждаме надежда, може да се доверим на Него.