Християнският живот е като бягане, в което трябва да стигаме до финалната линия. Има нещо, което е много важно когато започва новата година, а именно да постоянстваме във вярата ни.

3 СТРАТЕГИИ ЗА ДА ПОСТОЯНСТВАМЕ

  • Бъдете готови да вървите без да сте натоварени излишно
  • Бъдете готови да тичате постоянно
  • Бъдете фокусирани